Kliknutím mapu zvětšíte

 

Základní škola a mateřská škola , Kunčice nad Labem (dále jen „škola“) je zřízena podle §84 odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst.2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je obec Kunčice nad Labem, okres Trutnov.

Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 1. 2003 pod č. j. 628/02

Škola je příspěvkovou organizací podle §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Škola je zařazena do sítě škol pod č. j. 28 182/2003/21

 

 

 

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Miloslava Bučinová, ředitelka

_____________________

Mateřská škola

vedoucí učitelka               Jitka Adolfová

telefon 499 431 159

______________________

TVOŘENÍČKO

KROUŽEK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KAŽDÉ ÚTERÝ OD 3.10.2017 DO 29.5. 2018. CENA 600,- Kč    VEDOUCÍ  J. KUŽELOVÁ         tel.:    721 905 717      PŘIHLÁŠKY NA www.ddmvrchlabi.cz

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________

Fotografování žáků 31. 5.     v 10. 30 hodin

_______________________

DEN SLABIKÁŘE 31. 5.   OD 15.00 HODIN

_______________________

"Ukliďme si svět"

Ve školním roce 2016/2017pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na jarní období 2017.

_______________________ 

Ovoce do škol

Ve školním roce 2016/2017 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma.

_________________________

Informace pro rodiče – prevence rizikového chování směřujícího k chování přestupující zákon

Vážení rodiče, najděte si prosím čas a přečtěte si tyto informace související s využitím internetového prostředí Vašimi dětmi!

Navštivte stránky Policie - http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx - zde najdete ve spodní části preventivní video spoty na téma: Každý klik si rozmysli – neobnažuj soukromí a Chraňte své dítě i na internetu!

paticka