Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení zákonných zástupců žáků ZŠ

Fungování školy v nouzovém režimu od 25. 5. 2020

Práce do pondělí 18. 5. 2020:

Pro zobrazení tabulky klikněte výše.

Zpětná vazba:

Pondělí 25. 5. Uvidíme se ve škole.

Vážení rodiče, pokud je to možné, veďte děti ke každodenní přípravě, úlohy plňte postupně, stanovte dětem pravidelnou denní dobu maximálně 1 hodinu.

Vysvětlivky: U - učebnice, PS - pracovní sešit, S - strana, PL - pracovní list

E-mail - pedagogický sbor:

Martin Bartoš  zskuncicenl@seznam.cz
Bohumila Janoušková  Bohumila.Janouskova@seznam.cz
Renata Lukešová  rena.lukesova@seznam.cz
Jaroslava Kameníková  petrkamenik@tiscali.cz
Jitka Tangelmayerová  J.Hurdalkova@seznam.cz

Všechny úkoly najdete též na nástěnce před školou!

Dále doporučujeme:

  • sledovat televizní vysílání - ČT 2, program UčíTelka denně od 9 hodin.
  • 3. - 5. ročník - scio.cz - možnost nákupu testů za 0 Kč, je třeba se proklikat, testy jsou zhruba desetiminutové s okamžitou zpětnou vazbou.  

Kliknutím mapu zvětšíte
Základní informace o škole:

Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem (dále jen „škola“) je zřízena podle §84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst.2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je obec Kunčice nad Labem, okres Trutnov.

Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 1. 2003 pod č. j. 628/02

Škola je příspěvkovou organizací podle §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Škola je zařazena do sítě škol pod č. j. 28 182/2003/21

 

 

 

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k přijetí k základnímu vzdělávání, seznam přijatých zájemců pro školní rok 2020/2021

 703 142 336

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ, viz Mateřská škola, Aktuální informace

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka