Kliknutím mapu zvětšíte

 

Základní škola a mateřská škola , Kunčice nad Labem (dále jen „škola“) je zřízena podle §84 odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst.2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je obec Kunčice nad Labem, okres Trutnov.

Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 1. 2003 pod č. j. 628/02

Škola je příspěvkovou organizací podle §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Škola je zařazena do sítě škol pod č. j. 28 182/2003/21

 

 

 

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Miloslava Bučinová, ředitelka

_____________________

Mateřská škola

vedoucí učitelka               Jitka Adolfová

telefon 499 431 159

 ____________________________          

 Lekce plavání

22. 2.

8. 3.

 

 
 
 
 
 
 
 

         

Sponzorský dar - Sjezdové lyžování pro děti a rodiče

Tréninky každou středu od 18.01.2017 od 17.00 do 19.30 hodin na vleku Maja sport – Robert Mařas, Labská 84, Špindlerův Mlýn (naproti hotelu Clarion, bývalá Arnika).

 GSM: +420 603 538 935

_______________________

Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče

28. 2.2018 od 15.00 

prohlídka školy, informace o výuce, hry  a tvoření pro děti

________________________ 

 

 

 

 

Aktuální informace

 

 

 ____________________

"Ukliďme si svět"

Ve školním roce 2017/2018pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na jarní období 2017.

_______________________ 

 

 

Ovoce do škol

Ve školním roce 2017/2018 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma.

_________________________

 

 

paticka