Práce do čtvrtka 2. 4. 2020:

Roč. Český jazyk Matematika Anglický jazyk

Prvouka Přírodověda

Vlastivěda

1.

Slabikář - libovolné čtení (opakování a upevňování známého učiva)

Písanka 4 - s. 1, 2 opis, přepis do cvič. sešitu ze slabik, s. 38 barevná tužka, s. 39 a 41 šedá tužka

 

Velká s. 3/1,2 a s. 4-8

Malá s. 1-3

Ve čtvrtek 2.4. od 9.30 do 11.30 bych ráda zkontrolovala alespoň nějakou domácí práci, pokud můžete doručit písanku 3. díl, malou a velkou M 2. díl a cvičný sešit, budu ráda. Děkuji

 

U 36/1,2,3

U 37/1,2,3

 

 
2.

V sešitě, ve kterém píšeš a maluješ, nemusíš pracovat denně, stačí 2-3 krát v týdnu. Čti knihu (dobrý čtenář i více) a po návratu do školy nám podáš o knize referát.

Písanka s. 27-32

PS ČJ nové učivo s. 18, 25 a 33

Hravá čítanka - další článek

U s.3,4/1,2,3,4 a s. 5

Malá M s.1 a 2

Nauč se nastavovat na hodinách celou, čtvrt, půl a tři čtvrtě a přečti správný čas.

Ve čtvrtek 2.4. od 9.30 do 11.30 bych ráda zkontrolovala písanku 2. díl a malou M 2. díl. budu ráda, když doručíte. 

 

U 48,49 pročíst

PS 39/1,2,3

 

 
3.

U 109/2b,3

U 110/4,6,7

U 111/11,12

Písanka další 2 strany.

Denně číst, chystat si čtenářský deník.

U 97/1,2,3,4

U 98/7,8,9,10

Narýsuj libovolnou kružnici.

Narýsuj kružnici se středem S a poloměrem délky 3 cm.

Narýsuj pomocí kružítka sněhuláka a kytičku.

Opakovat slovíčka - barvy, čísla, oblečení

S52 zapsat si do slovníčku větu: I´ve got... Já mám...

Nakreslit si do sešitu postavu dívky a chlapce v oblečení a umět ústně popisovat - I´ve got a red cap. (Mám červenou čepici.)

Látky a jejich vlastnosti U s. 27 1. část

Najdi v U odpovědi: které živé přírodniny (rostou, hýbou se, přijímají potravu apod.) můžeš najít v přírodě? Zapiš 5 příkladů.

Které neživé přírodniny (nemění se) můžeš najít v přírodě? Zapiš 5 příkladů.

PS 32 splň úkol 1 podle zadání.

 

 
4.

U 93/3 nauč se básničku

U 94/4b,5,7,8

U 95/2,3

U 96/2

U 97/3

Denně číst, chystat si čtenářský deník.

U 94/3,4,6,7

U 95/2,3,4,7

Narýsuj libovolný čtverec.

Narýsuj libovolný obdélník.

U 96/4

PS 3 cv. 3

PS 6/8 otázky a odpovědi, 6/9 opsat, na konec věty doplnit please a přeložit do češtiny

PS 7/12 přeložit

PS 8 Extra barevně spojit začátky a konce vět, pro každou větu použít jinou barvu, pak věty napsat

U 67-71 Rostliny a živočichové vod a bažin

Přečti celou kapitolu.

Nakresli do sešitu kapra a popiš části těla.

PS 24 vypracuj úkoly 1 až 4. Podtřebné údaje najdeš v U.

U 95-97 pročíst, najít odpovědi na otázky 1-5 s.97

PS 52-54 Marie Terezie a Josef II.

Na Youtube si k pochopení můžeš najít odkaz - Dějiny udatného českého národa, díly 73-78

5.

U 108/1c,2

U 109 přečti si druhy zájmen.

U 110/5,6,7

U 111/8, zapamatuj si rozdíl mezi mě a mně (pomůžeš si, když si řekneš tě nebo tobě)

Denně číst, chystat si čtenářský deník.

Informatika: v excelu vytvoř denní rozvrh, rozděl na dny a časové úseky.

U 106/1,2,3,7

U 107/10,11,13,14,17

U 105/3

PS 46/3 vytvořit otázky podle vzoru

PS 46/5 otázky na danou odpověď

PS 47/6 otázky na podtrženou část věty (tato podtržená část v otázce nebude)

PS 48/10 doplnit slova z tabulky

PS 49/11 rozhodnou, zda jsou věty napsané ve správném pořadí (first - nejprve, then - potom), pokud ne, napsat správně. Pokud jsou ve správném pořadí, jenom opsat

PS 49/12 překlad

Třídění živých organismů (opakování)

Vyhledej v U odpovědi na otázky s. 61 a zapiš do sešitu.

PS s. 26, vypracuj úkoly 1 až 5.

U 72-74 Druhá světová válka pročíst, najít odpovědi na otázky 74/1-7

PS 47-49 dokončit si kapitolu

Na Youtube si k pochopení můžeš najít odkaz - Dějiny udatného českého národa, díly 99-102

Nezapomenout na pravidelný pobyt venku, alespoň dvě hodiny denně! Milí rodiče, nezapomeňte ukládat dětem drobné úkoly při péči o domácnost, zahradu!

Odkazy na zajímavé stránky k procvičení:

http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0

 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/cesky-jazyk/

 

https://www.gramar.in/cs/

 

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida

 

https://bobyho-skola.cz/

 

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1/pisanka/

Kontakty na učitele, učitelky: Bartoš: zskuncicenl@seznam.cz, Janoušková: Bohumila.Janouskova@seznam.cz, 

Tangelmayerová: J.Hurdalkova@seznam.cz, Kameníková: petrkamenik@tiscali.cz

Lukešová: rena.lukesova@seznam.cz

Vysvětlivky: U - učebnice, PS - pracovní sešit

Všechny úkoly najdete též na nástěnce před školou!

Dále doporučujeme:

  • sledovat televizní vysílání - ČT 2, program UčíTelka denně od 9 hodin.
  • 3. - 5. ročník - scio.cz - možnost nákupu testů za 0 Kč, je třeba se proklikat. 

 

Formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče, pokud potřebujete pro zaměstnavatele výše uvedený formulář, už ho máme k dispozici ve škole.

Volejte tedy na školní mobilní telefon 

+420 703 142 336,

domluvíme si termín a čas vyplnění a předání. Možnost čerpat ošetřovné je omezena věkem dítěte, platí pouze pro mladší deseti let.

Martin Bartoš, ředitel školy

 

Uzavření základní školy s platností od středy 11. března 2020

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o okamžitém uzavření základních škol sdělujeme, že od výše uvedeného data bude naše základní škola stejně jako všechna obdobná zařízení v ČR uzavřena do odvolání. 

Martin Bartoš, ředitel školy

Kliknutím mapu zvětšíte
Základní informace o škole:

Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem (dále jen „škola“) je zřízena podle §84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst.2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je obec Kunčice nad Labem, okres Trutnov.

Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 1. 2003 pod č. j. 628/02

Škola je příspěvkovou organizací podle §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Škola je zařazena do sítě škol pod č. j. 28 182/2003/21

 

 

 

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Pasování na čtenáře

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka