Logo_upravene.JPGSCAN0074.JPG

Pomoc Moravákům

Vážení rodiče, děkujeme za podporu. Místo řezaných květin na konci školního roku se nám podařilo vybrat 6 400 Kč, které odesíláme na účet 1874293013/0800 do tornádem postižených Hrušek (rodina Šenkýřova - viz foto jejich domu).

Výsledky přijímacího řízení - předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022

K předškolnímu vzdělávání byli přijati zájemci s pořadovými čísly:  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Rozhodnutí o přijetí Vám předáme osobně v pondělí 31. 5. v mateřské škole.

 

Žáci dostali přístup na stránky k procvičování, využijte i o prázdninách: https://www.proskoly.cz/

 

E-mail - pedagogický sbor základní školy 2020/2021:

Martin Bartoš  zskuncicenl@seznam.cz
Renata Lukešová  rena.lukesova@seznam.cz
Tereza Kohutková  tereza.kohutkova@seznam.cz
Pavlína Šulcová  zskuncicenl@seznam.cz 

Kliknutím mapu zvětšíte
Základní informace o škole:

Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem (dále jen „škola“) je zřízena podle §84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst.2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je obec Kunčice nad Labem, okres Trutnov.

Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 1. 2003 pod č. j. 628/02

Škola je příspěvkovou organizací podle §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Škola je zařazena do sítě škol pod č. j. 28 182/2003/21.

 

 

 

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Lenka Peterová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka