Kliknutím mapu zvětšíte

 

Základní škola a mateřská škola , Kunčice nad Labem (dále jen „škola“) je zřízena podle §84 odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst.2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je obec Kunčice nad Labem, okres Trutnov.

Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 1. 2003 pod č. j. 628/02

Škola je příspěvkovou organizací podle §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Škola je zařazena do sítě škol pod č. j. 28 182/2003/21

 

 

 

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Miloslava Bučinová, ředitelka

_____________________

Mateřská škola

vedoucí učitelka               Jitka Adolfová

telefon 499 431 159

______________________

ZÁPIS DO MŠ 

10. května v budově MŠ

K zápisu přineste rodný list dítěte a vyplněnou žádost s potvrzením o očkování dítěte (žádost je k vyzvednutí v MŠ, ke stažení v Dokumentech MŠ)

Kritéria přijímání dětí do MŠ v DOKUMENTECH mateřské školy

__________________________

Výsledky zápisu    do 1. ročníku Základní školy

Do 1. ročníku základní školy ke vzdělávání od školního roku 2017/2018 byli přijati uchazeči s těmito registračními čísly:

registrační číslo: 2

registrační číslo: 3

registrační číslo: 4

registrační číslo: 5

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________

SBĚR ELEKTROODPADU

od 7. dubna do 13. dubna 2017

Nefunkční elektrospotřebiče můžete přivážet na zahradu ZŠ     na vyhrazené místo.

_______________________

 VELIKONOČNÍ DÍLNY

11. 4. 2017 od 15.00h

Zveme zájemce, kteří se chtějí jarně naladit a zhotovit si se svými dětmi velikonoční dekoraci.

_______________________

"Ukliďme si svět"

Ve školním roce 2016/2017pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na jarní období 2017.

 

Ovoce do škol

Ve školním roce 2016/2017 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma.

 _______________________

POHÁR VĚDY -

POLARIS 2017

Soutěž bude probíhat ve 4 soutěžních kolech, a to od ledna do dubna 2017. Poháru vědy se mohou zúčastnit i žáci všech mateřských, základních a středních škol, dále rodinné týmy a kamarádi.

Tato soutěž se od mnohých fyzikálních a technických soutěží vyznačuje tím, že je určena zejména širokým zájemcům o fyzikální hraní a experimentování, nikoli pouze extrémně fyzikálně nadaným jedincům, kteří hravě řeší složité fyzikální příklady.

V případě vašeho zájmu navštivte webové stránky soutěže: www.poharvedy.eu nebo kontaktujte na mail: nad@debrujar.cz

__________________________

Informace pro rodiče – prevence rizikového chování směřujícího k chování přestupující zákon

Vážení rodiče, najděte si prosím čas a přečtěte si tyto informace související s využitím internetového prostředí Vašimi dětmi!

Navštivte stránky Policie - http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx - zde najdete ve spodní části preventivní video spoty na téma: Každý klik si rozmysli – neobnažuj soukromí a Chraňte své dítě i na internetu!

paticka