Milí rodiče a milé děti,

tento měsíc jsme si pro Vás připravily téma Čím cestujeme, a proto si společně prohlížejte knihy, mapy, encyklopedie a rozdělujte dopravní prostředky podle míst, pohybu a účelu. Také si povídejte o tom, co musíte vědět, než-li vyjedete na kolo či koloběžku. Pozorujte při vycházkách život kolem vás, dopravní značky, připomeňte pravidla chování na chodníku, silnici či při přecházení . Dětem můžete pustit video na Youtube - dopravní prostředky a jejich zvuky.

Budeme rády, když nám nakreslíte dopravní prostředek, který se vám, děti, líbí. Můžete vyrobit i dopravní značky na špejli / snažit se samostatně stříhat a s rodiči procvičovat geometrické tvary /

Píseň : Jede, jede mašinka / viz příloha /

Báseň : Semafor

Co máš dělat na červenou,

když se kolem auta ženou?

Na chodníku klidně stát,

v jízdní dráhu nevbíhat.

Co znamená tahle změna,

když je žlutá rozsvícená?

Připrav se a pozor děj,

čekej, nikam nespěchej.

A když svítí zelená,

co to , děti , znamená?

Malí jako velicí,

všichni přejdou silnici.Zkuste si , děti, pracovní listy, omalovánky a grafomotorický list.

Těšíme se na brzké shledání a Vaše výtvory !

 

 

písen mašinka.jpg traktor.jpg namaluj auto.jpg

  mašina.jpg gl lodička.jpg kola autobusu.jpg

kde se pohybují d.prostředky.jpg  chování na silnici.jpg pl dop.prostředky.jpg

 

 

Milí rodiče a milé děti, protože nám přeje pěkné počasí, ale  nemůžeme se učit společně, předkládáme maminkám pár příkladů, jak mohou své děti rozvíjet a nenásilně se s nimi učit.

 

V tomto ročním období se vždy seznamujeme s lidovými tradicemi, děti si osvojují poznatky z oblasti živé a neživé přírody, vytvářejí si správný postoj k přírodě, seznamují se se zvířátky a květinami.

 

Téma pro měsíc duben : Zvířátka a jejich domov

 

Na společných vycházkách si vyprávějte o pozorovaných domácích zvířatech ( starší děti by již mohly pojmenovat i jejich mláďata), spočítejte jejich počet (například u mlékárny apod.),všímejte si zda mají srst, peří, kolik mají nohou, zda se rodí z vajíček, vysvětlete dětem, proč některým říkáme savci. Zopakujte s dětmi zvuky, které zvířátka vydávají (hl. ml. děti), vysvětlete dětem, kde se berou vajíčka, maso, mléko, kůže, peří. Nakreslete dětem vajíčko a nechte ho vystřihovat ho podle čáry. Starší děti mohou již samostatně nakreslit některá zvířátka, ml.se mohou pokusit alespoň o kuřátka ( důležité je, aby vaše děti správně držely tužku a uvolňovaly ruku).Zazpívejte si s dětmi písničky o zvířátkách, které znáte. Uvidíte, že si vzpomenete i na nějaké básničky. Se staršími dětmi poznávejte první hlásky ve slovech. Nechte děti vybarvit různé omalovánky, potom je můžete rozstříhat a znovu děti nechat je složit.

Dále s dětmi pozorujte jarní kytičky, které nyní všude kvetou a snažte se je pojmenovat. Pokud si nejste jisti, použijte encyklopedie. Procvičte znalost barev na kytičkách. Dobrými pomocníky pro rozvíjení dětí vám budou některé brožury, které se dají koupit v papírnictví, nebo knihkupectví.

 

 

Písně : Já mám koně                    Básně : Naše černá slepička,

            Skákal pes                                     snáší bílá vajíčka.

            Pásla ovečky                                  Ten kdo tomu nevěří,

            Kočka leze dírou                            ať k nám přijde k večeři

            Maličká sú

 

Hry na procvičení hlásek na začátku slov.

Hra : Přijela k nám lodička, přivezla  nám K (děti doplňují zvířátka začínající na toto písmeno - kráva, koza, kachna, králík, krůta, kuře.....)

Hra  : Šla babička do městečka, koupila tam S ( sýr, salám, salát, sušenku...).

 

        92100676_224622385282790_2851895526205423616_n[1].jpg  92257658_862247420916006_7366626970072776704_n.jpg  92490958_245501823289538_1077059239559561216_n.jpg

              92152915_229043251633444_4839299648524910592_n.jpg   92328505_2596862513968124_6778017288592293888_n[1].jpg   92357254_2636193470041053_7979956752437215232_n (1).jpg

              92225161_355331708739137_4714591819931844608_n.jpg   92216732_216469319668335_3111388860295151616_n.jpg   92216253_222600702164187_9195495199432769536_n.jpg

              92277856_232780221422066_7600411488922107904_n.jpg   92641731_554492645473981_2595897685609283584_n.jpg   92250514_683394669132387_946003457892941824_n.jpg

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k přijetí k základnímu vzdělávání, seznam přijatých zájemců pro školní rok 2020/2021

 703 142 336

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ, viz Mateřská škola, Aktuální informace

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka