Milí rodiče a milé děti,

tento měsíc jsme si pro Vás připravily téma Čím cestujeme, a proto si společně prohlížejte knihy, mapy, encyklopedie a rozdělujte dopravní prostředky podle míst, pohybu a účelu. Také si povídejte o tom, co musíte vědět, než-li vyjedete na kolo či koloběžku. Pozorujte při vycházkách život kolem vás, dopravní značky, připomeňte pravidla chování na chodníku, silnici či při přecházení . Dětem můžete pustit video na Youtube - dopravní prostředky a jejich zvuky.

Budeme rády, když nám nakreslíte dopravní prostředek, který se vám, děti, líbí. Můžete vyrobit i dopravní značky na špejli / snažit se samostatně stříhat a s rodiči procvičovat geometrické tvary /

Píseň : Jede, jede mašinka / viz příloha /

Báseň : Semafor

Co máš dělat na červenou,

když se kolem auta ženou?

Na chodníku klidně stát,

v jízdní dráhu nevbíhat.

Co znamená tahle změna,

když je žlutá rozsvícená?

Připrav se a pozor děj,

čekej, nikam nespěchej.

A když svítí zelená,

co to , děti , znamená?

Malí jako velicí,

všichni přejdou silnici.Zkuste si , děti, pracovní listy, omalovánky a grafomotorický list.

Těšíme se na brzké shledání a Vaše výtvory !

 

 

písen mašinka.jpg traktor.jpg namaluj auto.jpg

  mašina.jpg gl lodička.jpg kola autobusu.jpg

kde se pohybují d.prostředky.jpg  chování na silnici.jpg pl dop.prostředky.jpg

 

 

Milí rodiče a milé děti, protože nám přeje pěkné počasí, ale  nemůžeme se učit společně, předkládáme maminkám pár příkladů, jak mohou své děti rozvíjet a nenásilně se s nimi učit.

 

V tomto ročním období se vždy seznamujeme s lidovými tradicemi, děti si osvojují poznatky z oblasti živé a neživé přírody, vytvářejí si správný postoj k přírodě, seznamují se se zvířátky a květinami.

 

Téma pro měsíc duben : Zvířátka a jejich domov

 

Na společných vycházkách si vyprávějte o pozorovaných domácích zvířatech ( starší děti by již mohly pojmenovat i jejich mláďata), spočítejte jejich počet (například u mlékárny apod.),všímejte si zda mají srst, peří, kolik mají nohou, zda se rodí z vajíček, vysvětlete dětem, proč některým říkáme savci. Zopakujte s dětmi zvuky, které zvířátka vydávají (hl. ml. děti), vysvětlete dětem, kde se berou vajíčka, maso, mléko, kůže, peří. Nakreslete dětem vajíčko a nechte ho vystřihovat ho podle čáry. Starší děti mohou již samostatně nakreslit některá zvířátka, ml.se mohou pokusit alespoň o kuřátka ( důležité je, aby vaše děti správně držely tužku a uvolňovaly ruku).Zazpívejte si s dětmi písničky o zvířátkách, které znáte. Uvidíte, že si vzpomenete i na nějaké básničky. Se staršími dětmi poznávejte první hlásky ve slovech. Nechte děti vybarvit různé omalovánky, potom je můžete rozstříhat a znovu děti nechat je složit.

Dále s dětmi pozorujte jarní kytičky, které nyní všude kvetou a snažte se je pojmenovat. Pokud si nejste jisti, použijte encyklopedie. Procvičte znalost barev na kytičkách. Dobrými pomocníky pro rozvíjení dětí vám budou některé brožury, které se dají koupit v papírnictví, nebo knihkupectví.

 

 

Písně : Já mám koně                    Básně : Naše černá slepička,

            Skákal pes                                     snáší bílá vajíčka.

            Pásla ovečky                                  Ten kdo tomu nevěří,

            Kočka leze dírou                            ať k nám přijde k večeři

            Maličká sú

 

Hry na procvičení hlásek na začátku slov.

Hra : Přijela k nám lodička, přivezla  nám K (děti doplňují zvířátka začínající na toto písmeno - kráva, koza, kachna, králík, krůta, kuře.....)

Hra  : Šla babička do městečka, koupila tam S ( sýr, salám, salát, sušenku...).

 

        92100676_224622385282790_2851895526205423616_n[1].jpg  92257658_862247420916006_7366626970072776704_n.jpg  92490958_245501823289538_1077059239559561216_n.jpg

              92152915_229043251633444_4839299648524910592_n.jpg   92328505_2596862513968124_6778017288592293888_n[1].jpg   92357254_2636193470041053_7979956752437215232_n (1).jpg

              92225161_355331708739137_4714591819931844608_n.jpg   92216732_216469319668335_3111388860295151616_n.jpg   92216253_222600702164187_9195495199432769536_n.jpg

              92277856_232780221422066_7600411488922107904_n.jpg   92641731_554492645473981_2595897685609283584_n.jpg   92250514_683394669132387_946003457892941824_n.jpg

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka