Školní jídelna

Aktuální jídelníček ZŠ

Vnitřní řád školní jídelny

Placení stravného 2016/2017

strávníci:  7 - 10 let         19,- Kč

               11 - 14 let         21,- Kč

Placení nejpozději do 10. dne každého měsíce.

Placení přes účet: č. ú.: 162879601/0600

                              vs: celé datum narození dítěte (6.9.2009=692009)

Odhlašování obědů 24 h předem na 499 431 159

 

Cena stravného pro jednotlivé  věkové kategorie od 1.9.2015

   

                             oběd     přesnídávka     svačina     na nápoje v MŠ     celodenní stravné

 

Děti: 3 - 6 let     17,- Kč         6,- Kč           6,- Kč             3,- Kč                             32,- Kč

               7 let     19,- Kč         7,- Kč           6,- Kč             3,- Kč                             35,- Kč

 

Žáci:7 – 10 let   19,- Kč

     11 - 14 let     21,- Kč

 

Projednáno se zřizovatelem 1. 9. 2015

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                      

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

499 431 159

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ 

 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka