Školní jídelna

Aktuální jídelníček ZŠ

Vnitřní řád školní jídelny

Placení stravného 2016/2017

strávníci:  7 - 10 let         19,- Kč

               11 - 14 let         21,- Kč

Placení nejpozději do 10. dne každého měsíce.

Placení přes účet: č. ú.: 162879601/0600

                              vs: celé datum narození dítěte (6.9.2009=692009)

Odhlašování obědů 24 h předem na 499 431 159

 

Cena stravného pro jednotlivé  věkové kategorie od 1.9.2015

   

                             oběd     přesnídávka     svačina     na nápoje v MŠ     celodenní stravné

 

Děti: 3 - 6 let     17,- Kč         6,- Kč           6,- Kč             3,- Kč                             32,- Kč

               7 let     19,- Kč         7,- Kč           6,- Kč             3,- Kč                             35,- Kč

 

Žáci:7 – 10 let   19,- Kč

     11 - 14 let     21,- Kč

 

Projednáno se zřizovatelem 1. 9. 2015

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                      

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

499 431 159

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Pasování na čtenáře

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka