Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Placení stravného 2019/2020

strávníci: 7 - 10 let 19,- Kč

11 - 14 let 21,- Kč

Placení nejpozději do 10. dne každého měsíce.

Placení přes účet: č. ú.: 162879601/0600

vs: celé datum narození dítěte (6.9.2009=692009)

Odhlašování obědů 24 h předem na +420 499 431 159, +420 703 142 337

Cena stravného pro jednotlivé věkové kategorie od 1. 9. 2019

Kategorie strávníků:

Oběd

Přesnídávka

Svačina

Nápoje MŠ

Celkem

Děti 2 až 6 let (MŠ)

18,- Kč

7,- Kč

6,- Kč

3,- Kč

34,- Kč

Děti 6 až 7 let (MŠ)

22,- Kč

8,- Kč

6,- Kč

3,- Kč

39,- Kč

Žáci 7 až 10 let (ZŠ)

22,- Kč

 

 

 

22,- Kč

Žáci nad 10 let

24,- Kč

 

 

 

24,- Kč

Zaměstnanci

26,- Kč (příspěvek z FKSP 6,- Kč)

20,- Kč

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Lenka Peterová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka