Charakteristika mateřské školy

 

Jsme jednotřídní MŠ pro děti ve věku od 3 do 6 let. Zřizovatelem mateřské školy je Obec

Kunčice nad Labem. Naše škola byla zřízena roku 1945 v jednoposchoďové vilce.

Školku obklopuje velká zahrada se spoustou listnatých a jehličnatých stromů. Součástí zahrady je zahradní chatka a dopravní hřiště.

V přízemí školy je jídelna, herna, kuchyň, šatna a umývárna se záchody. V prvním poschodí máme ložnici, tělocvičnu, saunu, sprchy a soc. zařízení.

Škola je zaměřena na pohybovou výchovu a výchovu ke zdraví. Využíváme k tomu zahradu, tělocvičnu, saunu, dopravní hřiště i okolí MŠ.

Naše škola spolupracuje s MŠ Dolní Branná (vzájemné návštěvy, návštěvy divadel. představení v D.B.), se ZŠ Kunčice (společné akce) a OÚ (programy na vítání občánků, spolupráce při pořádání svátku dětí). Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči (různé akce).

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Školní vzdělávací program mateřské školy a roční plán je zpracován a zaktualizován. Obsahuje formulované cíle, metody a nástroje jejich plnění .Program mateřské školy podporující zdraví je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Mateřská škola je zapojena do projektu Mrkvička a podporuje ekologickou výchovu dětí.

Základní obsah předškolního vzdělávání v naší mateřské škole byl stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělávání, odpovídal základním cílům a přitom respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dítěte. Reagujeme na jeho zájmy a zároveň

se snažíme přizpůsobit prostředí školky jeho přirozeným potřebám.

Jednotlivé oblasti vzdělávání reflektují vývoj dítěte,jeho přirozený život, zrání i učení. Jsou rozlišeny na základě vztahů,které si dítě postupně vytváří k sobě samému,

k druhým lidem i okolnímu světu.

Základní integrační oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět jsme v našem plánu rozdělili jako:

Pohyb, Práci, Poznávání, Jazyk a řeč a Estetiku.

Tyto oblasti vzdělávání jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Obsah jednotlivých oblastí se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje a doplňuje.

V Rámcovém programu předškol. vzdělávání je uvedeno co nám každá oblast jasně definuje - vzdělávací cíl, očekávané kompetence dítěte, rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů i hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme, vytváříme a umožňujeme.

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

499 431 159

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ 

 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka