Charakteristika mateřské školy

Jsme jednotřídní MŠ pro děti ve věku od 3 do 6 let. Zřizovatelem mateřské školy je Obec

Kunčice nad Labem. Naše škola byla zřízena roku 1945 v jednoposchoďové vilce.

Školku obklopuje velká zahrada se spoustou listnatých a jehličnatých stromů. Součástí zahrady je zahradní chatka a dopravní hřiště.

V přízemí školy je jídelna, herna, kuchyň, šatna a umývárna se záchody. V prvním poschodí máme ložnici, tělocvičnu, saunu, sprchy a soc. zařízení.

Škola je zaměřena na pohybovou výchovu a výchovu ke zdraví. Využíváme k tomu zahradu, tělocvičnu, saunu, dopravní hřiště i okolí MŠ.

Naše škola spolupracuje s MŠ Dolní Branná (vzájemné návštěvy, návštěvy divadel, představení v D.B.), se ZŠ Kunčice (společné akce), s Centrem environmentálního vzdělávání KRTEK (KRNAP) a OÚ (programy na vítání občánků, spolupráce při pořádání svátku dětí). Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči (různé akce).

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program mateřské školy a roční plán je zpracováván a pravidelně aktualizován. Obsahuje formulované cíle, metody a nástroje jejich plnění .Program mateřské školy podporující zdraví je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Mateřská škola je zapojena do projektu Mrkvička a podporuje ekologickou výchovu dětí.

Základní obsah předškolního vzdělávání v naší mateřské škole byl stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělávání, odpovídal základním cílům a přitom respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dítěte. Reagujeme na jeho zájmy a zároveň

se snažíme přizpůsobit prostředí školky jeho přirozeným potřebám.

Jednotlivé oblasti vzdělávání reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i okolnímu světu.

Základní integrační oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět jsme v našem plánu rozdělili jako:

Pohyb, Práci, Poznávání, Jazyk a řeč a Estetiku.

Tyto oblasti vzdělávání jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Obsah jednotlivých oblastí se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje a doplňuje.

V Rámcovém programu předškolního vzdělávání je uvedeno, co nám každá oblast jasně definuje - vzdělávací cíl, očekávané kompetence dítěte, rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů i hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme, vytváříme a umožňujeme.

Provozní řád školní zahrady

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Lenka Peterová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka