Filozofie naší mateřské školy

Co chceme:

  • aby děti chápaly zdraví jako hodnotu důležitou pro kvalitu jejich života i celého prostředí ve kterém žijí
  • aby si osvojily věku přiměřené dovednosti, které jim umožní chránit své zdraví a pečovat o zdraví svého prostředí
  • aby si osvojily vědomosti, dovednosti a postoje, které v budoucnu povedou k jejich zdravému životnímu stylu.

Jaké cíle se snažíme naplňovat:

  • klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb všech dětí
  • rozvíjíme osobní schopnosti a dovednosti, aby při odchodu do ZŠ byly děti fyzicky, sociálně, citově i rozumově připravené na roli školáka
  • vytváříme podmínky pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami i mezi všemi ostatními členy, které mateřská škola jako společenství představuje
  • podporujeme a utužujeme kamarádské vztahy, vytlačovat násilí, hrubost a agresivitu správným příkladem a domluvou, rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí

Integrující principy programu podpory zdraví:

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce
Mateřská škola se snaží co nejlépe uspokojit všechny potřeby dětí. Abychom mohli poznat, jaké potřeby jednotlivé děti mají, musíme se je naučit rozpoznat a najít pedagogické cesty jak tyto potřeby uspokojit. To je jeden z hlavních cílů naší mateřské školy.


Rozvíjení komunikace a spolupráce
Požadavek otevřené pozitivní komunikace a spolupráce je dalším principem bez něhož nelze naplňovat podmínky vzdělávání a uskutečňovat cíle našeho programu. Bez kvalitní komunikace se spolupráce nikdy nebude dařit.(Jde o spolupráci a komunikaci nejen s dětmi, ale i jejich rodiči, MŠ Dolní Branná, ZŠ i OÚ.)

Výchovná a vzdělávací práce vychází z koncepce školy, je zpracovávána v třídním vzdělávacím programu s ohledem na aktuální podmínky. Zvýšená pozornost je věnována výchově ke zdravému životnímu stylu a environmentální výchově.

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Lenka Peterová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka