Základní informace

 První den ve škole. 3. září 2018.První den ve škole

Základní údaje:

Název: Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem

IČO: 75015960

IZO: 650048431

Sídlo školy: Kunčice nad Labem 73, 543 61

Zřizovatel: Obec Kunčice nad Labem, 543 61 Kunčice nad Labem 121, IČO: 00 278 033

Ředitel školy:  Mgr. Martin Bartoš (+420 737 848 419)

Telefon:  499 431 177

Email:  zskuncicenl@seznam.cz

Datová schránka: otp9ng

 

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Zjišťuje řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli.

V případě potřeby si mohou rodiče předem dohodnout konzultační hodiny.

výchovný poradce:  Mgr. Martin Bartoš

Provoz školy

Vyučování začíná v 7.45 hodin, odpolední vyučování končí ve 14.05 hodin

Rozvrh zvonění 

Vyučovací hodina Přestávka
1.   7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
2.   8.40 - 9.25  9.25 - 9.45
3.   9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
4.  10.40 - 11.25 11.25 - 12.25 polední přestávka, oběd
5.  12.25 - 13.10 13.10 - 13.20
6.  13.20 - 14.05 konec vyučování

Hodiny v odpoledním vyučování mohou být spojeny do bloku.

třídy

třídní učitel

ročníky

I. třída

Mgr. Bohumila Janoušková

1., 2. ročník

II. třída

Mgr. Martin Bartoš

 3., 4., 5. ročník   

Jitka Tangelmayerová - učitelka

Michaela Jebavá - učitelka 

Jitka Tangelmayerová - asistent  pedagoga

Školní družina

Jitka Tangelmayerová - vychovatelka školní družiny

Provoz školní družiny do 15.00 hod, v pondělí a ve středu do 15.45 hod.

Kroužky

Organizace školního roku 2018-2019

I. pololetí: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
II. pololetí: 4. 2. 2019 – 28. 6. 2019
podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)
ředitelská volna:  
   
vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
pololetní prázdniny: 1. 2. 2019 (pátek)
jarní prázdniny: 4. 2. – 10. 2. 2019
Svátek práce: 1. 5. 2019 (středa)
Den vítězství: 8. 5. 2019 (středa)
velikonoční prázdniny: 18. 4. – 22. 4. 2019 
hlavní prázdniny: 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019
začátek školního roku  2019-2020: 2. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k přijetí k základnímu vzdělávání, seznam přijatých zájemců pro školní rok 2020/2021

 703 142 336

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ, viz Mateřská škola, Aktuální informace

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka