Základní informace

 První den ve škole. 3. září 2018.První den ve škole

Základní údaje:

Název: Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem

IČO: 75015960

IZO: 650048431

Sídlo školy: Kunčice nad Labem 73, 543 61

Zřizovatel: Obec Kunčice nad Labem, 543 61 Kunčice nad Labem 121, IČO: 00 278 033

Ředitel školy:  Mgr. Martin Bartoš (+420 737 848 419)

Telefon:  499 431 177

Email:  zskuncicenl@seznam.cz

Datová schránka: otp9ng

 

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Zjišťuje řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli.

V případě potřeby si mohou rodiče předem dohodnout konzultační hodiny.

výchovný poradce:  Mgr. Martin Bartoš

Provoz školy

Vyučování začíná v 7.45 hodin, odpolední vyučování končí ve 14.05 hodin

Rozvrh zvonění 

Vyučovací hodina Přestávka
1.   7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
2.   8.40 - 9.25  9.25 - 9.45
3.   9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
4.  10.40 - 11.25 11.25 - 12.25 polední přestávka, oběd
5.  12.25 - 13.10 13.10 - 13.20
6.  13.20 - 14.05 konec vyučování

Hodiny v odpoledním vyučování mohou být spojeny do bloku.

třídy

třídní učitel

ročníky

I. třída

Mgr. Bohumila Janoušková

1., 2. ročník

II. třída

Mgr. Martin Bartoš

 3., 4., 5. ročník   

Jitka Tangelmayerová - učitelka

Michaela Jebavá - učitelka 

Jitka Tangelmayerová - asistent  pedagoga

Školní družina

Jitka Tangelmayerová - vychovatelka školní družiny

Provoz školní družiny do 15.00 hod, v pondělí a ve středu do 15.45 hod.

Kroužky

Organizace školního roku 2018-2019

I. pololetí: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
II. pololetí: 4. 2. 2019 – 28. 6. 2019
podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)
ředitelská volna:  
   
vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
pololetní prázdniny: 1. 2. 2019 (pátek)
jarní prázdniny: 4. 2. – 10. 2. 2019
Svátek práce: 1. 5. 2019 (středa)
Den vítězství: 8. 5. 2019 (středa)
velikonoční prázdniny: 18. 4. – 22. 4. 2019 
hlavní prázdniny: 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019
začátek školního roku  2019-2020: 2. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Lenka Peterová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka