Základní informace

První den ve škole. 3. září 2018

První den ve škole

Základní údaje:

Název: Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem

IČO: 75015960

IZO: 650048431

Sídlo školy: Kunčice nad Labem 73, 543 61

Zřizovatel: Obec Kunčice nad Labem, 543 61 Kunčice nad Labem 121, IČO: 00 278 033

Ředitel školy:  Mgr. Martin Bartoš (+420 737 848 419)

Telefon: +420 499 431 177

Email: zskuncicenl@seznam.cz

Datová schránka: otp9ng

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Zjišťuje řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli.

V případě potřeby si mohou rodiče předem dohodnout konzultační hodiny.

výchovný poradce: Mgr. Martin Bartoš

Provoz školy

Vyučování začíná v 7.45 hodin, odpolední vyučování končí ve 14.05 hodin

Rozvrh zvonění

Vyučovací hodina Přestávka
1. 7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
2. 8.40 - 9.25  9.25 - 9.45
3. 9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
4. 10.40 - 11.25 11.25 - 12.25 polední přestávka, oběd
5. 12.25 - 13.10 13.10 - 13.20
6. 13.20 - 14.05 konec vyučování

Hodiny v odpoledním vyučování mohou být spojeny do bloku.

třídy

třídní učitel

ročníky

I. třída

Mgr. Tereza Kohutková

1., 2. ročník

II. třída

Mgr. Martin Bartoš

3., 4., 5. ročník   

Mgr. Renata Lukešová - učitelka

Jitka Tangelmayerová - vychovatelka školní družiny, učitelka

Lenka Ivanová - asistentka pedagoga

Školní družina

Jitka Tangelmayerová - vychovatelka školní družiny

Provoz školní družiny do 15.00 hod, v pondělí a ve středu do 15.45 hod.

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Lenka Peterová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka