Aktuální informace


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 ke stažení a k tisku

Žádost je možné vyzvednout v mateřské škole před termínem zápisu po telefonické dohodě (703 142 337), nebo ji lze stáhnout a vytisknout. Vyplněná žádost se odevzdává nejdéle 12. 5. 2021. Žádost musí být podepsána a doložena lékařským potvrzením o očkování.


Publikováno 24. 5. 2021 8:49

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022

12. května 2021 od 9:00 – 16:00 hod.

Kritéria přijetí:

Pro školní rok 2021/2022 budou k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přijímány:

  1. Děti s trvalým pobytem v obci Kunčice nad Labem podle věku od nejstaršího po nejmladšího
  2. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou pátého roku věku, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší)
  3. Děti s trvalým pobytem mimo obec Kunčice nad Labem podle věku od nejstaršího po nejmladšího
  4. Ostatní

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 27.05.2021 na webových stránkách školy pod registračními čísly.

Mgr. Martin Bartoš

Rodiče dětí přihlášených ke vzdělávání v mateřské škole jsou povinni zaplatit stanovenou úplatu do 10. dne stávajícího měsíce.


Publikováno 24. 5. 2021 8:49


Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Lenka Peterová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka