Aktuální informace


Školní rok 2018/2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020  

Žádost je možné vyzvednout v mateřské škole před termínem zápisu. Vyplněná žádost se odevzdává nejdéle 6. 5. 2019.

 

_________________________________________________________________________

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 v budově MŠ 

              7. května 2019   od 14:00 - 16:00 hod.

Pro školní rok 2019/2020 budou k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přijímáni všichni zájemci o předškolní vzdělávání.

Kritéria přijetí:

K předškolnímu vzdělávání se přijímají: 

  1. děti, které dosáhnou nejméně 2 let do 31. 8. 2019 a mateřská škola je pro ně spádová, podle věku od nejstaršího po nejmladší;
  2.  děti s trvalým pobytem v obci Kunčice nad Labem podle věku od nejstaršího po nejmladší ;            
  3. děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou 5. roku věku a mateřská škola pro ně není spádová, podle věku od nejstaršího po nejmladší;
  4. děti, s trvalým pobytem mimo obec Kunčice nad Labem podle věku od nejstaršího po nejmladší;
  5. Ostatní.                   

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 18. 5. 2019 na webových stránkách školy a v MŠ pod registračními čísly žadatelů.

Mgr. Martin Bartoš

_________________________________________________________________________ 

 

Rodiče dětí přihlášených ke vzdělávání v mateřské škole jsou povinni zaplatit stanovenou úplatu do 10. dne stávajícího měsíce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

25.10. Fotografování v retro stylu ( od 14.30 hodin)

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Pasování na čtenáře

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka