Aktuální informace


Školní rok 2018/2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020  

Žádost je možné vyzvednout v mateřské škole před termínem zápisu. Vyplněná žádost se odevzdává nejdéle 6. 5. 2019.

 

_________________________________________________________________________

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 v budově MŠ 

              7. května 2019   od 14:00 - 16:00 hod.

Pro školní rok 2019/2020 budou k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přijímáni všichni zájemci o předškolní vzdělávání.

Kritéria přijetí:

K předškolnímu vzdělávání se přijímají: 

  1. děti, které dosáhnou nejméně 2 let do 31. 8. 2019 a mateřská škola je pro ně spádová, podle věku od nejstaršího po nejmladší;
  2.  děti s trvalým pobytem v obci Kunčice nad Labem podle věku od nejstaršího po nejmladší ;            
  3. děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou 5. roku věku a mateřská škola pro ně není spádová, podle věku od nejstaršího po nejmladší;
  4. děti, s trvalým pobytem mimo obec Kunčice nad Labem podle věku od nejstaršího po nejmladší;
  5. Ostatní.                   

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 18. 5. 2019 na webových stránkách školy a v MŠ pod registračními čísly žadatelů.

Mgr. Martin Bartoš

_________________________________________________________________________ 

 

Rodiče dětí přihlášených ke vzdělávání v mateřské škole jsou povinni zaplatit stanovenou úplatu do 10. dne stávajícího měsíce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

25.10. Fotografování v retro stylu ( od 14.30 hodin)

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

499 431 159

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ 

 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka