Aktuální informace


 

Školní rok 2020/2021

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ke stažení a k tisku

Žádost je možné vyzvednout v mateřské škole před termínem zápisu po telefonické dohodě (703 142 337), nebo ji lze stáhnout a vytisknout. Vyplněná žádost se odevzdává nejdéle 14. 5. 2020. Žádost musí být podepsána a doložena čestným prohlášením o řádném očkování dítěte.

 

_________________________________________________________________________

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 v budově MŠ 

              14. května 2020 od 14:00 - 16:00 hod.

Pro školní rok 2020/2021 budou k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přijímáni všichni zájemci o předškolní vzdělávání.

Kritéria přijetí:

K předškolnímu vzdělávání se přijímají: 

  1. děti, které dosáhnou 2 let do 31. 8. 2020 a mateřská škola je pro ně spádová, podle věku od nejstaršího po nejmladší;
  2.  děti s trvalým pobytem v obci Kunčice nad Labem podle věku od nejstaršího po nejmladší;            
  3. děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou 5. roku věku a mateřská škola pro ně není spádová, podle věku od nejstaršího po nejmladší;
  4. děti, s trvalým pobytem mimo obec Kunčice nad Labem podle věku od nejstaršího po nejmladší;
  5. Ostatní.                   

Mateřská škola se může naplnit až do počtu 28 dětí. Tento počet se může snížit v případě, že škola přijme dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 30. 6. 2020 na webových stránkách školy a v MŠ pod registračními čísly žadatelů.

Mgr. Martin Bartoš

_________________________________________________________________________ 

 

Rodiče dětí přihlášených ke vzdělávání v mateřské škole jsou povinni zaplatit stanovenou úplatu do 10. dne stávajícího měsíce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Mateřská škola bude opět otevřena od 25.5. 

 MŠ se bude řídit pokyny, které stanovilo MŠMT do konce školního roku. Pokyny a provozní řád COVID-19 naleznete při vstupu do budovy MŠ.

 příloha_čestné_prohlášení.pdf

priloha_779740857_1_ochrana_zdravi_ms.pdf

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka