Drobečková navigace

Úvod > > Charakteristika MŠ

Charakteristika mateřské školy

Jsme dvojtřídní MŠ pro děti ve věku od 3 do 6 let. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Kunčice nad Labem. Naše škola byla zřízena roku 1945 v jednoposchoďové vilce.

Školku obklopuje velká zahrada se spoustou listnatých a jehličnatých stromů. Součástí zahrady je zahradní chatka a dopravní hřiště.

V přízemí školy je jídelna, herna pro I.třídu, kuchyň, šatna a umývárna se záchody. V prvním poschodí máme ložnici pro I.třídu, hernu pro II.třídu, saunu, sprchy a soc. zařízení.

Škola je zaměřena na pohybovou výchovu a výchovu ke zdraví. Využíváme k tomu zahradu, tělocvičnu, saunu, dopravní hřiště i okolí MŠ.

Naše škola spolupracuje s MŠ Dolní Branná (vzájemné návštěvy, návštěvy divadel, představení v D.B.), se ZŠ Kunčice (společné akce), s Centrem environmentálního vzdělávání KRTEK (KRNAP) a OÚ (programy na vítání občánků, spolupráce při pořádání svátku dětí). Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči (různé akce).

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program mateřské školy a roční plán je zpracováván a pravidelně aktualizován. Obsahuje formulované cíle, metody a nástroje jejich plnění .Program mateřské školy podporující zdraví je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Mateřská škola je zapojena do projektu Cvičíme se Sokolem a podporuje pohybovou výchovu dětí.

Základní obsah předškolního vzdělávání v naší mateřské škole byl stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělávání, odpovídal základním cílům a přitom respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dítěte. Reagujeme na jeho zájmy a zároveň

se snažíme přizpůsobit prostředí školky jeho přirozeným potřebám.

Jednotlivé oblasti vzdělávání reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i okolnímu světu.

Základní integrační oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět jsme v našem plánu rozdělili jako:

Pohyb, Práci, Poznávání, Jazyk a řeč a Estetiku.

Tyto oblasti vzdělávání jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Obsah jednotlivých oblastí se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje a doplňuje.

V Rámcovém programu předškolního vzdělávání je uvedeno, co nám každá oblast jasně definuje - vzdělávací cíl, očekávané kompetence dítěte, rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů i hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme, vytváříme a umožňujeme.

Provozní řád školní zahrady