Drobečková navigace

Úvod > > Základní informace ZŠ

Základní informace

První den ve škole. 3. září 2018

První den ve škole

Základní údaje:

Název: Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem

IČO: 75015960

IZO: 650048431

Sídlo školy: Kunčice nad Labem 73, 543 61

Zřizovatel: Obec Kunčice nad Labem, 543 61 Kunčice nad Labem 121, IČO: 00 278 033

Ředitel školy:  Mgr. Martin Bartoš (+420 737 848 419)

Telefon: +420 499 431 177

Email: zskuncicenl@seznam.cz

Datová schránka: otp9ng

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Zjišťuje řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli.

V případě potřeby si mohou rodiče předem dohodnout konzultační hodiny.

výchovný poradce: Mgr. Martin Bartoš

Provoz školy

Vyučování začíná v 7.45 hodin, odpolední vyučování končí ve 14.05 hodin

Rozvrh zvonění

Vyučovací hodina Přestávka
1. 7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
2. 8.40 - 9.25  9.25 - 9.45
3. 9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
4. 10.40 - 11.25 11.25 - 12.25 polední přestávka, oběd
5. 12.25 - 13.10 13.10 - 13.20
6. 13.20 - 14.05 konec vyučování

Hodiny v odpoledním vyučování mohou být spojeny do bloku.

třídy

třídní učitel

ročníky

I. třída

Mgr. Tereza Kohutková

1., 3. ročník

II. třída

Mgr. Renata Lukešová

4., 5. ročník   

Pavlína Šulcová - vychovatelka školní družiny, učitelka, asistentka pedagoga

Školní družina

Pavlína Šulcová - vychovatelka školní družiny

Provoz školní družiny: ráno od 6:30 do 7:45; odpoledne do 16.00 hod.