Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Základní informace ZŠ

Základní informace

První den ve škole. 3. září 2018

První den ve škole

Základní údaje:

Název: Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem

IČO: 75015960

IZO: 650048431

Sídlo školy: Kunčice nad Labem 73, 543 61

Zřizovatel: Obec Kunčice nad Labem, 543 61 Kunčice nad Labem 121, IČO: 00 278 033

Ředitel školy:  Mgr. Martin Bartoš (+420 737 848 419)

Telefon: +420 499 431 177

Email: zskuncicenl@seznam.cz

Datová schránka: otp9ng

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Zjišťuje řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli.

V případě potřeby si mohou rodiče předem dohodnout konzultační hodiny.

výchovný poradce: Mgr. Martin Bartoš

Provoz školy

Vyučování začíná v 7.45 hodin, odpolední vyučování končí ve 14.05 hodin

Rozvrh zvonění

Vyučovací hodina Přestávka
1. 7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
2. 8.40 - 9.25  9.25 - 9.45
3. 9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
4. 10.40 - 11.25 11.25 - 12.25 polední přestávka, oběd
5. 12.25 - 13.10 13.10 - 13.20
6. 13.20 - 14.05 konec vyučování

Hodiny v odpoledním vyučování mohou být spojeny do bloku.

třídy

třídní učitel

ročníky

I. třída

Mgr. Tereza Kohutková

1., 2. ročník

II. třída

Mgr. Martin Bartoš

3., 4., 5. ročník   

Mgr. Renata Lukešová - učitelka

Jitka Tangelmayerová - vychovatelka školní družiny, učitelka

Lenka Ivanová - asistentka pedagoga

Školní družina

Jitka Tangelmayerová - vychovatelka školní družiny

Provoz školní družiny do 15.00 hod, v pondělí a ve středu do 15.45 hod.