Charakteristika

Jsme malotřídní školou rodinného typu.  Pracujeme s žáky a žákyněmi od 1. do 5. ročníku ve dvou třídách. Při práci se  zaměřujeme na individuální přístup  a rozvoj osobnostních složek každého žáka.
Ve škole pracují čtyři pedagogové.
Kromě učeben využíváme při vyučování malou počítačovou učebnu, kde si mohou žáci po dohodě  procvičovat učivo a vyhledávat informace k výuce. Pro výuku některých předmětů  využíváme vlastní školní zahradu, kde probíhá i relaxace žáků o přestávkách.
Vzdělávání probíhá podle vlastního Vzdělávacího programu „Učíme se společně“.
Součástí školy je  školní družina a školní jídelna-výdejna.

Vyučování začíná v 7.45 hodin , odpolední vyučování končí ve 14.05 hodin

Rozvrh zvonění

Vyučovací hodina Přestávka
7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
8.40 - 9.25  9.25 - 9.45
9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
10.40 - 11.25 11.25 - 12.25 polední přestávka s obědem
12.25 - 13.10 13.10 - 13.20
13.20 - 14.05 konec vyučování

Hodiny v odpoledním vyučování mohou být spojeny do bloku.

Pedagogičtí pracovníci školy:

třídy

třídní učitel

ročníky

I. třída

Mgr. Bohumila Janoušková

1., 2. ročník

II. třída

Mgr. Martin Bartoš

3., 4.,5. ročník   

Jitka Tangelmayerová - vychovatelka, učitelka

Michaela Jebavá - učitelka

Nepedagogičtí pracovníci:

Věra Jeřábková - domovník, pomocná kuchařka

Vlasta Špetlová - účetní

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

499 431 159

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ 

 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka