Charakteristika

Jsme malotřídní školou rodinného typu.  Pracujeme s žáky a žákyněmi od 1. do 5. ročníku ve dvou třídách. Při práci se  zaměřujeme na individuální přístup  a rozvoj osobnostních složek každého žáka.
Ve škole pracují čtyři pedagogové.
Kromě učeben využíváme při vyučování malou počítačovou učebnu, kde si mohou žáci po dohodě  procvičovat učivo a vyhledávat informace k výuce. Pro výuku některých předmětů  využíváme vlastní školní zahradu, kde probíhá i relaxace žáků o přestávkách.
Vzdělávání probíhá podle vlastního Vzdělávacího programu „Učíme se společně“.
Součástí školy je  školní družina a školní jídelna-výdejna.

Vyučování začíná v 7.45 hodin , odpolední vyučování končí ve 14.05 hodin

Rozvrh zvonění

Vyučovací hodina Přestávka
7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
8.40 - 9.25  9.25 - 9.45
9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
10.40 - 11.25 11.25 - 12.25 polední přestávka s obědem
12.25 - 13.10 13.10 - 13.20
13.20 - 14.05 konec vyučování

Hodiny v odpoledním vyučování mohou být spojeny do bloku.

Pedagogičtí pracovníci školy:

třídy

třídní učitel

ročníky

I. třída

Mgr. Bohumila Janoušková

1., 2. ročník

II. třída

Mgr. Martin Bartoš

3., 4.,5. ročník   

Jitka Tangelmayerová - vychovatelka, učitelka

Michaela Jebavá - učitelka

Nepedagogičtí pracovníci:

Věra Jeřábková - domovník, pomocná kuchařka

Vlasta Špetlová - účetní

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k přijetí k základnímu vzdělávání, seznam přijatých zájemců pro školní rok 2020/2021

 703 142 336

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ, viz Mateřská škola, Aktuální informace

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka