Charakteristika

Jsme malotřídní školou rodinného typu.  Pracujeme s žáky a žákyněmi od 1. do 5. ročníku ve dvou třídách. Při práci se  zaměřujeme na individuální přístup  a rozvoj osobnostních složek každého žáka.
Ve škole pracují čtyři pedagogové a asistent pedagoga.
Kromě učeben využíváme při vyučování malou počítačovou učebnu, kde si mohou žáci po dohodě  procvičovat učivo a vyhledávat informace k výuce. Pro výuku některých předmětů  využíváme vlastní školní zahradu, kde probíhá i relaxace žáků o přestávkách.
Vzdělávání probíhá podle vlastního Vzdělávacího programu „Učíme se společně“.
Součástí školy je  školní družina a školní jídelna-výdejna.

Vyučování začíná v 7.45 hodin , odpolední vyučování končí ve 14.05 hodin

Rozvrh zvonění

Vyučovací hodina Přestávka
7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
8.40 - 9.25  9.25 - 9.45
9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
10.40 - 11.25 11.25 - 12.25 polední přestávka s obědem
12.25 - 13.10 13.10 - 13.20
13.20 - 14.05 konec vyučování

Hodiny v odpoledním vyučování mohou být spojeny do bloku.

Pedagogičtí pracovníci školy:

třídy

třídní učitel

ročníky

I. třída

Mgr. Tereza Kohutková

1., 2. ročník

II. třída

Mgr. Martin Bartoš

3., 4.,5. ročník   

Mgr. Renata Lukešová - učitelka

Jitka Tangelmayerová - vychovatelka, učitelka

Lenka Ivanová - asistent pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci:

Věra Jeřábková - školnice, pomocná kuchařka, pokladní

Vlasta Špetlová - účetní

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Lenka Peterová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka