Aktuality ZŠ Zobrazit vše

Informace k plaveckému výcviku, změna rozvrhu, platí do konce měsíce března. Plavecký kurz 2022.docx

Přihlásit k odběru

Aktuality MŠ Zobrazit vše

SOLNÁ JESKYNĚ pro přihlášené děti - odjezd v 9:30, návrat do mš před půl jednou. Vyzvedávání dětí, které chodí po obědě, je ve 12:45 hod.

S sebou: náhradní ponožky v igelitovém sáčku, pití a batůžek

Přihlásit k odběru

O škole

Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem (dále jen „škola“) je zřízena podle §84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst.2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je obec Kunčice nad Labem, okres Trutnov.

Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 1. 2003 pod č. j. 628/02

Škola je příspěvkovou organizací podle §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.