Drobečková navigace

Úvod > > Charakteristika

Charakteristika

Jsme malotřídní školou rodinného typu.  Pracujeme s žáky a žákyněmi od 1. do 5. ročníku ve dvou třídách. Při práci se  zaměřujeme na individuální přístup  a rozvoj osobnostních složek každého žáka. Ve škole pracují čtyři pedagogové a asistent pedagoga. Kromě učeben využíváme při vyučování malou počítačovou učebnu, kde si mohou žáci po dohodě  procvičovat učivo a vyhledávat informace k výuce. Pro výuku některých předmětů  využíváme vlastní školní zahradu, kde probíhá i relaxace žáků o přestávkách.

Vzdělávání probíhá podle vlastního Vzdělávacího programu „Učíme se společně“. Součástí školy je  školní družina a školní jídelna-výdejna.

Vyučování začíná v 7.45 hodin , odpolední vyučování končí ve 14.05 hodin

Rozvrh zvonění

Vyučovací hodina Přestávka
7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
8.40 - 9.25  9.25 - 9.45
9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
10.40 - 11.25 11.25 - 12.25 polední přestávka s obědem
12.25 - 13.10 13.10 - 13.20
13.20 - 14.05 konec vyučování

Hodiny v odpoledním vyučování mohou být spojeny do bloku.

Pedagogičtí pracovníci školy

třídy

třídní učitel

ročníky

I. třída

Mgr. Tereza Kohutková

1., 2. ročník

II. třída

Mgr. Renata Lukešová 

4.,5. ročník   

Pavlína Šulcová - vychovatelka, učitelka, asistentka pedagoga 

Nepedagogičtí pracovníci:

Věra Jeřábková - školnice, pomocná kuchařka, pokladní

Vlasta Špetlová - účetní