Drobečková navigace

Úvod > > Filozofie mateřské školy

Filozofie naší mateřské školy

Co chceme:

  • aby děti chápaly zdraví jako hodnotu důležitou pro kvalitu jejich života i celého prostředí ve kterém žijí
  • aby si osvojily věku přiměřené dovednosti, které jim umožní chránit své zdraví a pečovat o zdraví svého prostředí
  • aby si osvojily vědomosti, dovednosti a postoje, které v budoucnu povedou k jejich zdravému životnímu stylu.

Jaké cíle se snažíme naplňovat:

  • klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb všech dětí
  • rozvíjíme osobní schopnosti a dovednosti, aby při odchodu do ZŠ byly děti fyzicky, sociálně, citově i rozumově připravené na roli školáka
  • vytváříme podmínky pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami i mezi všemi ostatními členy, které mateřská škola jako společenství představuje
  • podporujeme a utužujeme kamarádské vztahy, vytlačovat násilí, hrubost a agresivitu správným příkladem a domluvou, rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí

Integrující principy programu podpory zdraví:

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce
Mateřská škola se snaží co nejlépe uspokojit všechny potřeby dětí. Abychom mohli poznat, jaké potřeby jednotlivé děti mají, musíme se je naučit rozpoznat a najít pedagogické cesty jak tyto potřeby uspokojit. To je jeden z hlavních cílů naší mateřské školy.

Rozvíjení komunikace a spolupráce
Požadavek otevřené pozitivní komunikace a spolupráce je dalším principem bez něhož nelze naplňovat podmínky vzdělávání a uskutečňovat cíle našeho programu. Bez kvalitní komunikace se spolupráce nikdy nebude dařit.(Jde o spolupráci a komunikaci nejen s dětmi, ale i jejich rodiči, MŠ Dolní Branná, ZŠ i OÚ.)

Výchovná a vzdělávací práce vychází z koncepce školy, je zpracovávána v třídním vzdělávacím programu s ohledem na aktuální podmínky. Zvýšená pozornost je věnována výchově ke zdravému životnímu stylu a environmentální výchově.